Arrangement

john-hegre_just.jpg

nyMusikk Krapyl: Biblioteksmusikken presenterer "Eksperiment med lyd"

Medvirkende: John Hegre

John eksperimenterer med ulike lyder på ein måte slik at en nesten kan ta og føle på dem.

FAKTA:
nyMusikk Krapyl er alle nyMusikk Bergens arrangement retta mot barn og unge. nyMusikk Krapyl har m.a. den faste konsertserien Biblioteksmusikken, som finn stad vekentleg på Bergen offentlige bibliotek på laurdagar. Desse konsertane på biblioteket er ́vanlege ́ nMB-konsertar tilrettelagd for heile familien, frå dei yngste til dei eldste.