Arrangement

11.6 Alistair Zaluda.jpeg

nyMusikk Krapyl: Biblioteksmusikken presenterer "Zalduas univers"

Det er ikkje berre bassen og gitaren som kan spelast på straum. Alistair Zaldua speler el-filoin og koblar seg til med kablar og nett på biblioteket. Gjennom komposisjon, improvisasjon og elektronikk får Bergen elektrisk besøk frå Manchester!

Medvirkende: Alistair Zaluda

 

Foto: BBC Tectonics Glasgow

 


FAKTA:
nyMusikk Krapyl er alle nyMusikk Bergens arrangement retta mot barn og unge. nyMusikk Krapyl har m.a. den faste konsertserien Biblioteksmusikken, som finn stad vekentleg på Bergen offentlige bibliotek på laurdager. Desse konsertane på biblioteket er ́vanlege ́ nMB-konsertar tilrettelagd for heile familien, frå dei yngste til dei eldste.