Arrangement

Stordriftsdag fotograf Ivar Gubberud.jpg

Stordriftsdag – med flere tog på skinner

Søndag 11. september er museets siste kjøresøndag. Denne dagen blir det mulig å reise frem og tilbake med ulikt togmateriell, utvidet ruteplan, togkryssing på gamle måten og mange frivillige i tjeneste. I tillegg til de faste avgangene med veterantoget kan du oppleve ekstratog med motorvogn BM 86. Motorvogn BM 86 har vært nennsomt restaurert av frivillige krefter de siste 20 årene og ble satt i trafikk for Museet Gamle Vossebanen. Motorvognen gikk i ordinær trafikk for NSB fra 1950 frem til 1985 og overtatt av museet i 1992. Det er med stolthet museet kan presentere dette nyrestaurerte 65 år gamle eksemplet på norsk kulturarv til publikum.

 

En egen dagsbillett vil gi mulighet til et ubegrenset antall reiser og kan brukes på alle tog mellom Garnes og Midttun. Pris dagsbillett: Barn 140,-, voksen 280,-. Rabatterte barn- og voksenbilletter med BT Fordel. 

 

Billetter kan kjøpes på www.gamlevossebanen.no

Adresse: Garnes stasjon, Tunesvegen 8, Garnes, og Midttun stasjon, Ulsmågvegen 1, Bergen
Følg på Facebook: Museet Gamle Vossebanen
Instagram: @museetgamlevossebanen