Arrangement

blyant_800x600.jpg

Øysteins Blyant

Tegneshow!

Øystein ber inn til eit fartsfylt og morosamt teikneshow der barna vert inkludert og krusedullane blir levande.

Øystein fengjer både dei små og dei store barna, og ein skal heller ikkje sjå bort frå at dei vaksne får seg ein god latter.

Kom, sjå, le og lær ein heilt unik måte å teikne på!