Barnas kvartal_Strømgaten_1 Illustrasjon.jpg
19. november 2020 Publisert første gang i Barn i Byen-Bergen nr 89/2020

Lek i sentrum

Kan Barnas kvartal bli byens etterlengtede fristed for barn og familier?

En underjordisk pepperkakeby, et barnekulturhus og en overjordisk lekeplass. Barnas kvartal er under planlegging, og kan bli byens etterlengtede fristed for barn og familier.  

Tekst og foto: Mette Paust-Andersen Illustrasjon: Arkitektgruppen Cubus

Barn i Byen har i årevis hatt fokus på lek i sentrum, blant annet med spalten «Jakten på lekeplasser». Nå stikker vi fingeren i jorden, og hører med politikere, bysjefer og barna selv om hvordan de ser for seg at sentrumsleken skal utvikle seg i tiden som kommer.

Lurer du på hvor lekeplassene er? Se her: www.barnibyen.no/bergen/forslag-til-aktivitet/jakten-paa-lekeplasser

Først ut er Steinar Kristoffersen, daglig leder i Bergen Sentrum AS. Han har, sammen med Arkitektgruppen Cubus, utviklet et drømmescenario for Strømgaten 1: Å gjøre området om til Barnas kvartal.Foto: Steinar Kristoffersen, daglig leder i Bergen Sentrum AS, vil gjøre Strømgaten 1 om til det foretrukne møtestedet for byens barn og unge.

Hva er Barnas kvartal?

– Foreløpig er det bare en idé og et forslag som springer ut fra behovet vi har om å finne et permanent sted for Pepperkakebyen. Strømgaten 1 er et areal hvor vi tenker at det bør skje noe, for i dag er dette en død plass for biler og gjerder. Den gamle Kunsthåndverkskolen står mer eller mindre tom, og trenger en form for fremtidig bruk. Derfor har vi lyst til å bruke bygget, plassen utenfor og en ny hall under bakken til å huse et stort og bredt tilbud til barn og unge. Her skal det være barnekunst og barnekultur, og her kan Pepperkakebyen være rundt juletider.

Til og med arnabuerne, som ofte kan føle seg litt utenfor, kommer seg hit med toget på syv minutter

Hvordan kan dette bli en plass for alle, uavhengig av økonomi?
– Hvis det er noen plass i Bergen som kan bli en plass for alle, så er det her. Den er lett å komme til, og i kollektivknutepunktet i byen. Til og med arnabuerne, som ofte kan føle seg litt utenfor, kommer seg hit med toget på syv minutter. Det å etablere tilbud sentralt i byen fører til at man slipper å være avhengig av bil, og at Bergen blir mer en gå-by. Noen aktiviteter må koste noe, blant annet for å finansiere den underjordiske hallen, men samtidig er tanken at det skal være et bredt gratistilbud for barn og unge, med kommunale tilbud i Kunsthåndverkskolens bygg og en åpen lekeplass.

LES OM NATURLEKEPLASSER: www.barnibyen.no/bergen/aktuelt/mai-september-2020/en-lekeplass-i-det-fri


Hvorfor trenger sentrum Barnas kvartal?
– Bergen er blitt en veldig spredd by, der en altfor liten andel av byens befolkning bor sentralt. Barnas kvartal vil være et utgangspunkt for å oppleve resten av byen, historien og kulturen i den, og samtidig fungere som et slags servicesenter for barnehager og skoleklasser. Her skal det være plass til å spise matpakker og ta en pause. Dessuten ville vi tilby byens beste offentlige toaletter, uten at det skal koste noe. Småbarnsforeldre trenger lett tilgjengelige steder for bleieskift og lek. For hvor skal de gå, når de er på tur i byen i dag?

Blir det med drømmen, eller tror du at Barnas kvartal vil bli realisert?
– Jeg tror det blir realisert, i en eller annen form. Vi ser i media at vi også har behov for et ungdomshus i byen, og jeg tenker at dette behovet og ideen om Barnas kvartal, kan gå hånd i hånd. Barnas kvartal kan bli det foretrukne møtestedet for barn og ungdom i byen.FAKTA:
Les mer om idéen Barnas kvartal på Bergen Sentrum AS sine nettsider: www.bergensentrum.no


Andre Artikler