Photo by Element5 Digital on Unsplash.jpg
14. januar 2021

Skoleruta Kristiansand

Skoleruta er oversikten over skoleårets ferie- og fridager. Den gjelder i stor grad for de fleste skolene, selv om skolene kan flytte på planleggingsdager i samråd med styret på skolen. Informasjon om eventuell flytting av fridager vil du finne på den enkelte skoles hjemmeside.

Skoleruta 2020-2021

August: Skolestart mandag 17.

September: Høstferie (uke 40) 28.-30. september

Oktober: Høstferie (uke 40) 1.-2.oktober
Fridag (Sørlandsk lærerstevne) 16. oktober

November:

Desember: Siste skoledag før jul fredag 18. desember. Juleferie 21.desember-4.januar

Januar: Skolestart tirsdag 5.januar

Februar: Vinterferie (uke 8) 22.-26. februar

Mars: Siste skoledag før påskeferie fredag 26. mars Påskeferie 29. mars-5. april.

April: Første skoledag etter påskeferie tirsdag 6. april. Påskeferie 1.-5.

Mai: Fri 1. mai, 13. mai (Kristi himmelfartsdag) 14. mai (Inneklemt dag), 17. mai (Grunnlovsdag) 24. mai (Andre pinsedag)

Juni: Siste skoledag før sommerferien: tirsdag 22.juni

De kommunale barnehagene holder stengt de 3 siste ukene i juli.
SFO er stengt i uke 28, 29, 30 og 31.

Enkelte skoler kan i samråd med skolens styre justere noe på standard skolerute. Sjekk de enkelte skolenes hjemmeside for eventuelle endringer.

 

 

 

 

Andre Artikler